Договір публічної оферти

Даний договір між https://uzdeasy.com/, надалі «Продавець», та користувачем послугами інтернет-сайту, надалі «Замовник», є договором доручення на замовлення, придбання товарів та послуг та визначає основні умови замовлення, придбання та отримання послуг через інтернет – сайт https://uzdeasy.com/ придбання курсів навчання (далі Товарів), що приймає умови цього договору купівлі-продажу Товарів (далі Договір) на наступних умовах.
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1. Публічна оферта (далі «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.

1.2 . Замовлення – рішення Замовника придбати товар і в інтернет-магазині https://uzdeasy.com/ далі «Інтернет-магазин».
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) будь-якій фізичній особі (далі - Покупець) Інтернет-магазину https://uzdeasy.com/ укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є громадським, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців.

2.2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти) купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення, що підтверджує укладення Договору.

2.3. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти).

2.4. Укладаючи ДОГOBІP (тобто, акцептуючи умови цієї Пропозиції (оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і погоджується з умовами цієї пропозиції (оферти).

б) Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче у Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладанням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів, замовник також погоджується з тим, що продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб'єкта персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.
3. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ
3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару.

3.3. У разі зміни ціни на замовлений товар, Продавець зобов'язується проінформувати покупця про зміну ціни Товару.

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення замовлення.

3.5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.

3.6. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів.

3.7. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар провадяться способами, вказаними на сайті https://uzdeasy.com/.
4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через сайт https://uzdeasy.com/.

4.2. При замовленні на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:

4.2.1. Прізвище та Ім'я покупця або Вказаної ним особи (одержувача);

4.2.2. лікарську спеціальність;

4.2.3. адресу електронної пошти;

4.2.4. контактний телефон.

4.3. Найменування, кількість курсів, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.4. Якщо Продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі не надання необхідної інформації, продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцеві при купівлі товарів у https://uzdeasy.com/.

4.5. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних реєстраційної форми на сайті Інтернет-магазину.

4.6. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.7. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту Інтернет-магазину або видачі Продавцем покупцю касового чи товарного чека або іншого документа, що підтверджує оплату товару.

5. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ
5.1. Отримання послуг придбаних на Сайті можливе лише при Вашому особистому відвідуванні курсів (згідно з датою, темою та адресою місця проведення). Після придбання Товару на Вашу електронну пошту Продавець надсилає лист-підтвердження з адресою та місцем проведення курсів.
6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ
6.1. Якщо курси сплачені, а ви не прийшли на курс або відмовилися від відвідування, оплата не повертається.

6.2. При скасуванні організатором проведення курсів куплених на сайті, UZD easy зобов'язується повернути замовнику суму оплати послуги на карту, з якої було здійснено покупку. Сума повертається в повному обсязі вартості курсу без урахування Ваших додаткових витрат (транспорт, проживання, зміна курсу валют та інше).

У разі виникнення форс-мажорних обставин, що не залежать від організатора, які призводять до вимушеної відміни курсів у заплановану дату (введення надзвичайного стану в країні (регіоні), землетрус та інші природні та людські катаклізми), погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації, обмеження проведення освіт , введення карантину та інші фактори, на виникнення яких не впливає організатор, але ці фактори змушують організатора скасувати курси на заплановану дату) – організатор зобов'язується перенести дату проведення курсів та провести навчальний процес у повному обсязі згідно з купленими квитками.

Дія таких обставин, у тому числі і не виключаючи, може бути спричинена:

винятковими погодними умовами та стихійними лихами (наприклад, але не виключно - ураган, буря, сильний шторм, циклон, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледиця, град, заморозки, замерзання моря, протоки, портів, перевалів, землетрус, пожежа, посуха, блискавка, просідання та зсув ґрунту, епідемія тощо);

непередбачуваними діями/бездіяльністю сторони, яка не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі та бажання сторони Договору (наприклад, але не виключно - війна, збройний конфлікт чи серйозна загроза такого конфлікту, терористичний акт, диверсії, піратство, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух тощо);

умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами та непередбаченими ситуаціями (наприклад, але не виключно – загальна військова мобілізація, експропріація, реквізиція, ембарго, закриття сухопутних або , заборона (обмеження) експорту/імпорту, тривалі перерви у роботі транспорту та ін.).

У разі перенесення курсів, внаслідок обставин, що не залежать від організатора, організатор зобов'язується повідомити про це замовника листом електронною поштою на адресу, вказану замовником під час реєстрації. Нову дату курсу буде оголошено не менше ніж за 1 місяць до заходу. Організатор зобов'язується повідомити про нову дату замовника листом електронною поштою на адресу, вказану замовником при реєстрації.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання Товарів, придбаних у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов'язань у разі надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.

7.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладання цього договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов'язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону.
КОНТАКТИ
Зв'яжіться зі мною будь-яким зручним способом.
Буду рада новим ідеям, відповім на ваші запитання
Натискаючи на кнопку, ви дозволяєте обробляти персональні дані і погоджуєтесь з Угодою користувача.
ПІДПИШІТЬСЯ І БУДЬТЕ ПЕРШИМИ В КУРСІ НОВИН
2019-2022 © UZDeasy